Een win - win situatie

Gezondheid Management leidt tot efficiënter HRM-beleid, en biedt slimme instrumenten om dat in de praktijk te brengen. 

Gezondheid Management, wat levert het op?

Organisaties doen al veel op het thema "Vitaliteit", maar vooral operationeel en weinig gericht op bedrijfsresultaten en een brede aanpak

  • Gezondheid Management zorgt voor overzicht en brengt de potentiële opbrengsten in kaart, uitgedrukt in euro’s. Gezondheid Management leidt tot efficiënter HRM-beleid, en biedt slimme instrumenten om dat in de praktijk te brengen.  
  • Een organisatie die kiest voor Gezondheid Management wordt sterker in: Advocacy & Sense of urgency. Hoe kunnen cijfers bijdragen aan de bewustwording van het belang van een vitale werknemer voor een succesvolle organisatie?
  • Commitment & Coalitie-vorming. Hoe creëer je in- en extern de juiste samenwerkingsverbanden om doelen op het terrein van gezondheidsmanagement te bereiken?
  • Communicatie. Hoe draagt de interne en externe communicatie over Gezondheidsmanagement bij aan de vitaliteit van medewerkers en de organisatie? Wat gaat er goed met betrekking tot de communicatie en wat kan er beter?
  • Evaluatie & Borging. Hoe monitor je de voortgang in activiteiten, en hoe maak je de effecten en opbrengsten van gezondheidsmanagement zichtbaar bij het management en de medewerkers? En hoe wordt gezondheidsmanagement een structureel onderdeel van de corporate business strategy?

info@bojanadvies.nl

https://bojanadvies.nl
https://gezondadvies.org
tel: 06 46 23 85 61

© gezondheidsmanagement.nl