Een gezond bedrijf

Het bevorderen van de vitaliteit van werknemers kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit van de organisatie in zijn geheel. 

Gezondheid management, wat is het?

Gezondheid Management (GM) heeft als doel de gezondheid van mens én bedrijf te bevorderen.

  • Duurzame inzetbaarheid - Werken aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers vraagt om een brede benadering, gericht op alle aspecten die van invloed kunnen zijn op de vitaliteit van medewerkers en organisatie. Deze brede visie wordt Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) genoemd, een term die eind vorige eeuw is gelanceerd door TNO en het Gezondheidsinstituut NIGZ. Het komt neer op systematisch managen van bedrijfsactiviteiten met het doel de gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen.
  • Vergrijzing - In de huidige tijd van vergrijzing, langer doorwerken tot je pensioen en de inmiddels duidelijk voelbare krapte op de arbeidsmarkt is het voor werkgevers van belang om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het bevorderen van de vitaliteit van werknemers kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit van de organisatie in zijn geheel. Vitaliteit is daarbij geen doel op zichzelf, maar een randvoorwaarde om de organisatiedoelstellingen te behalen.
  • Wettelijke verplichting - Gezondheidsmanagement kan zaken die wettelijk verplicht zijn en zaken die organisaties op willen pakken in één adem aan elkaar koppelen zonder dat het extra werk kost. Gezondheid is een onmisbaar item in de bedrijfsvoering. Met meer aandacht voor gezondheid in brede zin kan de hele bedrijfscultuur veranderen. Dat leidt ertoe dat mensen zich prettiger voelen op hun werk en dus ook beter functioneren.
  • Gezondheid als product - Bij bedrijven die aandacht geven aan Gezondheidsmanagement, is gezondheid een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat blijkt zowel uit beleidsmatige, organisatorische, technische als administratieve maatregelen en afspraken. Kortom: dergelijke bedrijven zien gezondheid als één van hun producten. Daarmee zetten ze zich ook voor de buitenwereld neer als een in alle opzichten gezond bedrijf, zowel financieel als fysiek en cultureel. 

info@bojanadvies.nl

https://bojanadvies.nl
https://gezondadvies.org
tel: 06 46 23 85 61

© gezondheidsmanagement.nl