Voorbeelden uit de praktijk

Masterclass Zweden en het opzetten van een effectief gezondheidsbeleid bij IBN in Uden.

Masterclass Zweden

In 2017 hebben we een Masterclass ‘Health Promotion at the Workplace’ gegeven in Sundsvall, Zweden, in het kader van een Europees project (European Social Fund).

Dit project richtte zich op duurzame inzetbaarheid met aandacht voor gezondheid bevordering vanuit een salutogeen perspectief. In de Masterclass hebben we thema’s behandeld als advocacy, coalitievorming, gezondheidsvaardigheden, communicatie, good practices en evaluatie technieken.

De Masterclass is in 2018 gevolgd door een Field Visit in Nederland. Daarbij heeft de Zweedse delegatie drie mooie voorbeelden van organisaties bezocht die ‘vitale medewerkers’ hoog in het vaandel hebben staan, te weten de ROC Twente, Viattence en Humanitas.

IBN: verankering gezondheidsbeleid!

IBN (Integrale Bedrijven Noord-Oost Brabant) is een organisatie die kansen biedt aan mensen die het zonder steun niet redden op de arbeidsmarkt. Uitvoering van een gezondheidsbeleid past bij de maatschappelijke visie van IBN. Van 2013 tot en met 2015 zijn Jan Jansen en Sarah Pos als adviseurs betrokken geweest bij het opzetten van het gezondheidsbeleid en vervolgens hebben zij een onderzoek uitgevoerd naar de verankering van het gezondheidsbeleid binnen het beleid van IBN. Belangrijke thema’s die naar voren kwamen waren aandacht voor Gezondheidsvaardigheden en een op de doelgroep, mensen met een lage Sociaal Economische Status (SES), toegesneden communicatie over activiteiten en resultaten.

Kwetsbare groepen

Binnen IBN werken veel mensen met een lage SES. De gezondheid van deze groep is vaak slechter dan die van mensen met een hoge SES. Dit wordt veroorzaakt door diverse factoren zoals gedrag, omgeving en de beschikbaarheid van voorzieningen. 
Stappenplan
Deze casus bij IBN in Uden geeft duidelijk weer hoe belangrijk de stappen zijn binnen het GM model. In een periode van een paar jaar zijn de stappen Verkennen, Organiseren, Uitvoeren, Evalueren en Verankeren doorlopen en is IBN is er in geslaagd een gebalanceerd aanbod van activiteiten aan te bieden. 

Dankzij het Europees Sociaal Fonds maken bedrijven ieder jaar kans op 50% subsidie bij advieskosten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Met een programmatische aanpak van gezondheid en vitaliteit realiseren ondernemers minder ziekteverzuim en meer gemotiveerde werknemers, met als resultaat ‘duurzame inzetbaarheid’.Heeft u interesse in een subsidie van dit Europese fonds? Neem dan contact met ons op.

info@bojanadvies.nl

https://bojanadvies.nl
https://gezondadvies.org
tel: 06 46 23 85 61

© gezondheidsmanagement.nl