Partners en interessante links

Welkom op de partnerpagina van Gezondheidsmanagement.nl.
Op deze pagina vindt u tal van interessante linkjes. 

Bojan Advies

BOJAN Advies heeft een ambitie: Gezondheid van mensen bevorderen binnen scholen, de wijk, op de werkplek en binnen de zorg. Dat vraagt om investering van beleidsmakers, managers, ouders en burgers, van onszelf dus!

Gezond Advies & Implementatie

Gezondheid is meer dan gezond eten en bewegen. Het gaat ook om mentale weerbaarheid, vitaliteit, eigen regie. Kortom, het is een onderwerp dat veel mensen dagelijks bezighoudt. Toch is er ook een grote groep mensen, voor wie andere zorgen prevaleren. Bijvoorbeeld financiële zorgen, of zorgen rondom de opvoeding van de kinderen. Gezond Advies & Implementatie adviseert gemeenten en organisaties bij het ontwikkelen en invoeren van gezondheidsbeleid. 

Een Real World Policy game

VTV In2Action laat ‘lokale spelers’ zien hoe vanuit verschillende perspectieven tegen gezondheid aangekeken kan worden. Voorts krijgen de deelnemers, afkomstig uit o.a. de gemeente, zorg- en welzijnssector, schoolsetting, private organisaties, wijkraad en vertegenwoordigers van jongeren, de opdracht om samen een implementatieplan voor lokaal beleid vorm te geven.

De Goed Gevoel Stoel: vier solide poten om op te staan!

De Goed Gevoel Stoel is er voor gemeentes, welzijnsorganisaties en sociale werkplaatsen, en verder voor alle organisaties die regelmatig te maken hebben met mensen die het in het leven niet zo gemakkelijk hebben.
Werkt u in het Sociaal Domein en heeft u te maken met kwetsbare burgers die moeite hebben om zich staande te houden? Dan is de Goed Gevoel Stoel een een praktisch en krachtig instrument voor uw organisatie om deze groep een eerste stap in de goede richting te laten zetten. 

info@bojanadvies.nl

https://bojanadvies.nl
https://gezondadvies.org
tel: 06 46 23 85 61

© gezondheidsmanagement.nl