Stapsgewijs gezonder

Een structurele wijze om in de mentale en fysieke vitaliteit van de medewerkers en de organisatie te investeren.

De vijf stappen van Gezondheid Management

Gezondheid Management is een aanpak die bestaat uit vijf stappen. Met het doorlopen van deze stappen werkt de organisatie aan een duurzame inzetbaarheid en participatie van medewerkers waarbij betrokkenheid en draagvlak van personeel en management een centrale rol speelt. Met de implementatie van de stappen investeert een werkgever op een structurele wijze in de mentale en fysieke vitaliteit van zijn medewerkers en de organisatie.

  1. Verkennen - Resultaat van deze fase is een “gedragen” startnotitie of opdrachtvoorstel voor het verder opzetten en uitwerken van een integraal gezondheidsbeleid. 
  2. Organiseren - Resultaat van deze fase is een (gedragen) actieplan met dito communicatieplan. De fase wordt afgesloten met een nulmeting.
  3. Uitvoeren - Resultaat van deze fase zijn zichtbare activiteiten. Per activiteit wordt de voortgang gemonitord en geëvalueerd, indien nodig vindt bijstelling plaats.
  4. Evalueren - Resultaat van deze fase is inzicht in de effecten en de succes- en faalfactoren van het programma. 
  5. Verankeren - De toekomst van het integrale gezondheidsbeleid wordt besproken, en voorwaarden voor structurele inbedding gerealiseerd.

info@bojanadvies.nl

https://bojanadvies.nl
https://gezondadvies.org
tel: 06 46 23 85 61

© gezondheidsmanagement.nl