De uitvoering

Welkom op Gezondheidsmanagement.nl Op deze pagina's gaan we in op de thema's Duurzame inzetbaarheid , Leeffase bewust beleid, Vitaliteit en nog veel meer. 

Hoe kunnen we Gezondheid Management in de praktijk brengen? 

Gezondheidsmanagement is het vinden van een balans tussen zin en focus, maatschappelijk welzijn, fysieke en mentale fitheid en veilig en gezond werken. Verantwoordelijkheden liggen zowel bij de organisatie als het indivu.

Integraal Gezondheid Management heeft als doel de gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen.

info@bojanadvies.nl

https://bojanadvies.nl
https://gezondadvies.org
tel: 06 46 23 85 61

© gezondheidsmanagement.nl